รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น

ความเป็นมาของรางวัลผู้ประกอบธุรกิจดีเด่น

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าและบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award) จัดขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2535 ในสมัยนายกรัฐมนตรีอานันท์ ปันยารชุน โดยมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและให้ความสำคัญแก่ผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่ มีผลงานดีเด่น มีการริเริ่มและพยายามบุกเบิกตลาดต่างประเทศภายใต้ชื่อทางการค้าของตนเอง และมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ของตนเองจนเป็นที่ยอมรับในตลาดโลก รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพลักษณ์องค์กรที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการที่มีส่วน ผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ รางวัลดังกล่าวถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก ซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลดังกล่าว อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Language »