Massage from Management

สาสน์จากผู้บริหาร

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด

นาย พัชรพล สุทธิธรรม

ข่าวสาสน์จากผู้บริหาร

ไอ เรียล พลัส เป็นโรงงานผลิตเครื่องสำอาง และอาหารเสริมแบบครบวงจร ที่เกิดขึ้นจากการเล็งเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นจุดแข็งที่สำคัญ ที่ดีเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ด้วยคุณภาพ และศักยภาพในการผลิต ไอ เรียล พลัส จึงก่อตั้งขึ้น เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเครื่องสำอาง และอาหารเสริมแบรนด์ของคนไทย ให้มีการเติบโตอย่างแข็งแรง พร้อมที่จะส่งออก สู่ตลาดระดับโลก ผลักดันให้เกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
องค์กรของเรา สร้างสรรค์สินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ล้ำสมัย จากการร่วมมือกันกับทั้งภาครัฐและเอกชน ดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ทั้งด้านการจัดการ และการพัฒนาสินค้าที่โดดเด่น และทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนวัตกรรมการผลิตที่ล้ำหน้าแล้ว เรายังดำเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับคุณธรรม จากการบริหารงานโดยใช้ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมที่ดี และมีคุณภาพ จากการปลูกฝังให้พนักงานฝึกทำสมาธิในทุก ๆ เช้าวันทำงาน ปลูกฝังให้ตระหนักด้านศีลธรรม และรักษาศีล 5 เป็นพื้นฐาน ทำให้ผลงานที่ผลิตจากโรงงานมีความประณีต มีคุณภาพที่ดี จากการทำงานออกมาจากใจ เพราะผู้ทำงานมีจิตใจที่ดี มีสมาธิ และมีความสุขจากการทำงานอย่างแท้จริง
การดำเนินการที่ผ่านมาทั้งหมดของ ไอ เรียล พลัส ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมและชุมชนอีกด้วย จากการที่เราใส่ใจ เรื่องของสิ่งแวดล้อม จึงมีการจัดการการที่ดีเกี่ยวกับการกำจัดของเสียอย่างถูกต้อง เพื่อไม่ให้กระทบต่อชุมชน และบริเวณโดยรอบ และมีการจัดสรรพื้นที่สีเขียวภายในโรงงานอย่างร่มรื่น สวยงาม จึงได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) จากกระทรวงอุตสาหกรรม

การเป็นผู้นำด้านธุรกิจสุขภาพ และความงามในอาเซียน สู่ระดับโลก

ไอ เรียล พลัส มุ่งมั่น ที่จะเป็นอันดับหนึ่ง ของโรงงานผลิตสินค้า เครื่องสำอาง และ อาหารเสริม ที่มีศักยภาพสูงสุด จากการลงทุนด้านการสร้างฐานการผลิต ที่มีมาตรฐานระดับสูง เป็นที่ยอมรับในสายตาของผู้ประกอบการทั่วโลก สร้างความเชื่อมั่น ในศักยภาพของโรงงานทั้งด้านคุณภาพ และกำลังการผลิต ที่พร้อมสนับสนุนการเติบโตของผู้ประกอบการทุกขนาด และพร้อมอย่างยิ่ง ที่จะผลักดันผู้ประกอบการที่มีความพร้อมให้เติบโตไปอีกขึ้น สู่ตลาดระดับโลก ตามความตั้งใจของไอเรียลพลัส ที่จะเป็นผู้นำด้านการเป็นผู้ผลิตระดับโลก

IREAL PLUS

Beauty Hub ASEAN to the WORLD CLASS cosmetic and supplement manufacturer

พร้อมเป็นองค์กร ศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้

ไอ เรียล พลัส พร้อมแบ่งปันองค์ความรู้ และความสำเร็จขององค์กร ให้กับผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีความสนใจ เราจริงใจ และเต็มใจที่จะส่งต่อความสำเร็จให้กับลูกค้าทุกท่าน โดยการเปิดให้ศึกษาดูงานที่โรงงานที่โรงงานอยู่เสมอ และพร้อมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน

“เราพร้อมผลักดันให้คุณ เติบโตสู่ระดับโลกต่อไป” IREAL PLUS REAL EXPORT REAL MANUFACTURER

Language »
Scroll to Top