Training

การฝึกอบรม

บริการอบรม

บริการ เพิ่มพูนความรู้ให้กับผู้ประกอบการ เพิ่มพูนทักษะให้เข้าใจแนวคิดของสินค้า และคุณสมบัตรสำคัญของผลิตภัณฑ์ของตนเอง เพื่อให้เจ้าของแบรนด์ และตัวแทน สามารถสื่อสารต่อให้กับผู้บริโภคได้

เพราะเรา มองเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ และมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้เจ้าของแบรนด์ เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพสูง พร้อมที่จะเติบโตไปพร้อมกับเรา อย่างยั่งยืน

เปิดบริการอบรม การตลาดในปัจจุบัน และอนาคต

ข้อมูลของสินค้า

ด้วยข้อมูลที่แสดงบนบรรจุภัณฑ์เป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้า เมื่อเขาเริ่มสนใจในตัวสินค้าของเราแล้วนั้น รายละเอียดของสินค้าที่เราต้องแจ้งให้เขาได้รับรู้ควรมีอะไร และให้ถูกต้องตามกฏมายที่กำหนดเอาไว้  อีกทั้งการทำความเข้าใจในการจัดจำหน่ายในช่องทางต่างๆ การตั้งราคาให้กับสินค้า

องค์ความรู้ทางด้านผิวพรรณ และด้านสุขภาพ​

เรามุ่งมั่นและทุ่มเทในการค้นคว้า วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุดเพื่อผิวที่มีสุขภาพดีและสวยงาม ดังนั้นเราต้องมาเข้าใจเรื่องผิวพรรณ ไม่ใช่เพียงผิวเผิน อีกทั้งระบบสุขภาพของร่างกายเรานั้นสำคัญอย่างไร ผ่านการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูการทำงานของร่างกาย

อบรม และเรียนรู้

อบรม และเรียนรู้

การตลาดในปัจจุบัน และอนาคต

เราช่วยทำให้ธุรกิจของคุณ เริ่มต้นธุรกิจด้วยกลยุทธ์ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็น Online หรือ offline ให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปข้างหน้าอย่างยั่งยื่น รู้จักกับจุดแข็็ง จุดอ่านของตัวเอง มองเห็นโอกาสในการทำการตลาด เข้าใจความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น
Language »
Scroll to Top