Marketing & Advisor

ให้คำปรึกษาด้านการตลาด

บริการให้คำปรึกษาด้านการตลาด

บริการด้านการตลาดอย่างรอบด้าน ตั่งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับอัตลักษณ์แนวคิดของแบรนด์ ไปจนถึงการทำการตลาด สร้างยอดขายให้เติบโตในช่องทางต่าง ๆ เช่น การทำการตลาดออนไลน์ ให้เกิดการรับรู้ของแบรนด์ และการแนะนำให้ทำการตลาด โดยใช้กลยุทธที่เหมาะสม

ปรึกษาด้านการตลาด

ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์

แนะนำการสร้างแบรนด์ ช่วยแนะนำการออกแบบโลโก้ และการเลือกบรรจุภัณฑ์ แพคเกจ หีบห่อ ต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ และตรงใจกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และช่วยจัดหาวัสดุองค์ประกอบต่าง ๆ รวมถึงสามารถควบคุมราคา สินค้าได้อีกด้วย

ปรึกษาด้านการจัดจำหน่าย

แนะนำช่องทางการจัดจำหน่าย ตามแหล่งการค้าต่าง ๆ และช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ ให้คำปรึกษาด้านการตั้งราคา, การจัดชุดเซ็ต หรือการจัดโปรโมชั่นที่ช่วยกระตุ้นยอดขาย เพิ่มการรับรู้ของแบรนด์

ปรึกษาด้านการตลาด

ปรึกษาด้านการตลาด

ปรึกษาด้านการตลาด

บริการให้คำปรึกษา แนะนำด้านการใช้ช่องทางสื่อสารและการโฆษณา การทำการตลาดที่ปลอดภัย ด้วยทีมงานที่ช่วยตรวจสอบ คำและข้อความต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ให้อยู่ในขอบข่ายที่ อย. กำหนด
Language »
Scroll to Top