Our History

ประวัติแห่งความงาม

IREAL PLUS

บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้รับผลิตเครื่องสำอางและรับผลิตอาหารเสริมแบบครบวงจร (OEM,ODM) ให้กับแบรนด์ต่างๆมากกว่า 3,500 ผลิตภัณฑ์ ส่งออกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก ซึ่งบริหารงานโดย คุณพัชรพล สุทธิธรรม และท่านเภสัชกรธีรวุฒิ พงศ์เศรษฐไพศาล เพื่อสร้างฐานการผลิตเครื่องสำอางที่มีความเข้มแข็ง บนเนื้อที่ 12 ไร่ โดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยล่าสุด know-how เยอรมันและญี่ปุ่น และสารสกัดธรรมชาติที่มีมาตราฐานและผ่านการวิจัยจากห้องแล็ปของบริษัทชั้นนำทั่วทุกมุมโลก มีมาตราฐานการผลิตระดับสากล

โรงงานของ ไอเรียล พลัส นั้นเป็นโรงงานรับผลิตเครื่องสำอางและรับผลิตอาหารเสริมที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกโดยมีระบบการบริหารที่มีมาตรฐาน GMP ASEAN COSMETICS ด้วยการออกแบบของโรงงานถูกต้องตามระบบ GMP (Good Manufacturing Practice) ที่มีการความคุมคุณภาพที่มีมาตรฐานในกระบวนการผลิต การออกแบบอาคาร การควบคุมวัตถุดิบ การจัดเก็บ การขนส่ง การตรวจติดตาม การสืบย้อนกลับกระบวนการ การเรียกคืนสินค้า ตลอดจนการตรวจติดตามผลของเครื่องสำอางที่ผลิต ความสะอาดและปลอดภัยของสถานที่และการควบคุมคุณภาพสินค้าผลิต

โดยการมุ่งเน้นการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางให้กับลูกค้าทั้งในประเทศและทั่วโลก แม้ว่าจะเป็นผู้ที่เพิ่งริเริ่มสร้างธุรกิจขึ้นใหม่หรือผู้ที่ดำเนินธุรกิจความงามอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ทางบริษัทก็พร้อมที่จะคิดค้นพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับลูกค้าได้สามารถนำไปแข่งขันได้ในตลาดความงามที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างมหาศาลนี้ เพียงแค่ลูกค้าแจ้งความประสงค์และความต้องการในการผลิตผลิตภัณฑ์ความงามให้กับทีมการตลาดของเรานำไปวิเคราะห์และแนะนำให้กับลูกค้า เพื่อให้ทางทีมวิจัยของเราสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของทั้งเจ้าของแบรนด์รวมไปถึงผู้บริโภคได้อย่างตรงจุด นอกจากนี้ยังเป็นที่ปรึกษาที่คอยดูแลลูกค้าตั้งแต่เริ่มต้นจนสินค้าออกสู่ตลาดและติดตามผลให้คำปรึกษาแนะนำอย่างต่อเนื่องด้วยความใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อความสำเร็จของลูกค้าที่ได้มอบความไว้วางใจในการผลิตสินค้ากับบริษัทของเรา”

นอกจากนี้บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด ยังเป็นโรงงานต้นแบบ “โรงงานแห่งการเรียนรู้” ที่เปิดให้นักศึกษาและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้เข้ามาดูงาน ศึกษาหาความรู้ด้านเครื่องสำอาง สถานที่นั้นถูกบรรจงจัดและตกแต่งอย่างพิถีพิถันและสวยงามในทุกส่วนทุกมุมของโรงงาน โดยรอบๆบริเวณโรงงานนั้นให้ความร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด พร้อมที่จะต้อนรับทุกๆท่านที่ให้เกียรติข้ามาเยี่ยมชมโรงงานและด้วยประสบการณ์ที่สั่งสมมาจนชำนาญ พร้อมด้วยศักยภาพของทีมงานผู้มีความเชี่ยวชาญ การผลิตที่มีคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐานในระดับสากล กำลังการผลิตที่เพียงพอและมีประสิทธิผล การคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆอย่างไม่หยุดยั้ง บริษัท ไอเรียล พลัส (ประเทศไทย) จำกัด จึงมีความมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเติบโตเพื่อเป็น “The Beauty Hub of ASEAN” ที่จะเป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเครื่องสำอางในทุกๆด้าน และผลิตเครื่องสำอางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานออกสู่ตลาดสากลอย่างยั่งยืนตลอดไป

นโยบายมุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทันสมัย ผลิตและพัฒนาสินค้ามีคุณภาพมาตรฐานสากล สะอาด ปลอดภัย คัดสรรค์วัตถุดิบคุณภาพสูงจากแล็ปชั้นนำทั่วทุกมุมโลก ให้บริการที่ดีเลิศเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า

POLICY

“Best GMP Cosmetics & Supplements” 

เป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องสำอางและอาหารเสริมที่ได้มาตรฐานระดับสากล พัฒนาธุรกิจให้เติบโตระดับโลกไปพร้อมๆกับลูกค้าทุกๆท่าน โดยใส่ใจ สิ่งแวดล้อม และสังคม

VISION

มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ผลิตสินค้าดีมีมาตรฐาน สะอาดปลอดภัย สรรหาวัตถุดิบชั้นยอดมาใช้ในการผลิต

  • ให้บริการที่ดีเลิศเกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
  • พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีคุณภาพชั้นนำ
  • กระจายรายได้สู่สังคม ให้เกิดการหมุนเวียนรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในระดับประเทศ
  • มุ่งเน้นความเป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ ให้เป็นประโยชน์แก่สังคม
พันธกิจ (MISSION)
  • เป้าหมายระยะสั้น เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องดื่มชูกำลัง สารสกัดจากธรรมชาติที่ มีมาตรฐานการผลิตที่ดีน่าเชื่อถือในระดับสากล
  • เป้าหมายระยะกลาง ผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากโรงงาน เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีศูนย์กระจายสินค้าทั่วประเทศ
  • เป้าหมายระยะยาว เป็นโรงงานผลิตและจำหน่ายสินค้าส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทุกๆครัวเรือนมีสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผลิตจาก IREAL PLUS
เป้าหมายทางธุรกิจ (TARGET)
สินค้าทุกชนิดของบริษัท ให้การรับรองความปลอดภัยโดยการจดแจ้งทะเบียนทุกชนิด ลูกค้าจึงไว้วางใจได้เป็นอย่างดีว่าสินค้าของท่านจะเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ
GUARANTEE
Language »
Scroll to Top